Vråkabygdens Byalag

Vårt byalag omfattar fyra kustnära byar, Vråka, Hulta, Grötebo och Nocketorp, i nordöstra delen av Småland, den så kallade Tjustbygden. Byalaget bildades 1996 när alla naturliga samlingsplatser som skola och affärer försvunnit. Det fanns ett behov av att träffas och umgås över generationsgränserna, att göra trevliga saker tillsammans.

Bild på Mogården
Mogården från framsidan.

Navet i vår verksamhet är Mogården, vår bygdegård, som var den enda gemensamma samlingslokalen som fanns kvar efter skolbranden. Vi har med hjälp av Västerviks kommun och många ideella krafter byggt om Mogården till att vara en fantastisk samlingspunkt där allt kan ske. Där kan alla byalagets aktiviteter få plats, men det finns också möjlighet för andra att hyra in sig.

Vår främsta uppgift är att se till att vår bygd utvecklas och främja den sociala gemenskapen. Samtidigt är vi ett bollplank för Västerviks vidstäckta kommun, när utvecklingsfrågor ska diskuteras. Vi har ett rikt kulturarv att förvalta och delar gärna med oss av det. Vi lägger stor vikt vid att så många som möjligt ska känna sig delaktiga under mottot: Alla kan göra något, ingen kan göra allt. Om du tycker att det här verkar spännande se fliken "Kontakt". Har du anknytning till bygden eller vill sponsra oss är du välkommen som medlem.

Välkommen till Byalagets aktiviteter!

Styrelsen