GalleriRÅGÖ 2015LOGDANSEN 2014

Årsmötesmiddagen 2014Svampdag

En härlig höstdag kom vi med våra välfyllda korgar till Mogården där Rolf Karlamark, svampexpert från Norrköping, inväntade oss.

Eftersom vädret var fint bars ett antal stolar ut på gårdsplan och på ett bord växte så småningom en hel ”svamputställning” fram. Utifrån våra svampar varvade sedan Rolf rena svampfakta med tillagningstips och roliga anekdoter. T ex hur många kors kan en svamp ha i en svampbok innan den anses som dödlig..?

Gårdsplanen hade definitivt rymt fler människor men vi som var där fick chans att ställa alla våra frågor och få svar på allt vi undrat.