Kontakt

Vråkabygdens Byalag c/o Hellström
Sandsveden 3, Vråka
59098 Edsbruk
orgnr: 833601-0171

Ordförande: Elin Sjöberg 0705-78 76 58
info@vrakabygden.se

Kassör: Björn Hellström 076-3251535
kassa@vrakabygden.se

Sekreterare: Birgitta Weimer 0493-401 18

Ledamöter:
David Adolfsson 0707368915
Ida Svensson 0702213382
Lina Nilsson 0493-401 84, 0730616275
Marie Pettersson, 0493-401 46Bokning: Lillian Hjalmarsson, 0493 - 401 30
bokning@vrakabygden.se

Webbredaktör: David Adolfsson
Text och bildmaterial skickas till david.v.adolfsson@gmail.com