Byalagets styrelse

Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor.

Vråkabygdens Byalag c/o Hellström
Sandsveden 3, Vråka
59098 Edsbruk
orgnr: 833601-0171

Ordförande: Elin Sjöberg 0705-78 76 58
info@vrakabygden.se

Kassör: Caroline Dimpker 072-203 53 21
kassa@vrakabygden.se

Sekreterare: Birgitta Weimer 0493-401 18

Ledamöter:
David Adolfsson 0707368915
Jan Hultberg
Lina Nilsson 0493-401 84, 0730616275
Marie Pettersson 0493-401 46