Vråka vatten Ek. förening och
Vråka avloppsförening

Styrelse (gemensam för båda föreningarna)

Ordförande: Erik Johnson
0490-41 01 35 eller 070-667 01 66
Erik Johnson

Sekreterare Maria Halling

Kassör: Susanne Ahlander
0493 - 401 61 eller 073 - 142 569
Susanne Ahlander

Styrelseledamot: Mats Gelin
0493 - 401 88