Vråkabygden

Man tror att Vråka har varit bebyggd sedan vikingatiden.

I Vråka med omnejd finns flera gravfält med högar, resta stenar och olika former av stensättningar som kan härledas till järnålderns senare del.

Centralt i Vråka by finns ett gravfält med sjuttiotalet idag synliga lämningar. Det är emellertid skadat och hur stort det ursprungligen har varit råder det osäkerhet kring.

Vikingatiden är den skandinaviska järnålderns sista period,
från sent 700-tal till cirka 1100 e.Kr.